Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng

Mặt tiền Nguyễn Xí 2 chiều cạnh Vinhomes P26, Q, BT, DT

Giá: 100 triệu

Diện tích: 100m²

Khu vực: Hải Châu, Đà Nẵng